„Vámpír ‒ rossz madár ‒ gwisin”. Hiedelemlények a mongol és koreai mitológiában és a popkultúrában

Birtalan Ágnes előadása

2021. december 14. Zoom

Jelen téma folytatása a 2020-ban a Kőrösi Csoma Társaság sorozatában elhangzott, a mongol és koreai sámánizmus hagyományos és „cyber” változatainak szentelt előadásnak. Ez alkalommal a CULTURA és NATURA határán élő hiedelemlény mongol (rossz madár) és koreai (gwisin) változatának hagyományos morfológiáját és a mai popkultúrában betöltött szerepéről lesz szó. Vajon mennyire azonosítható a két, egymással több ponton is rokonítható lény az európai vámpír képzetekkel? Milyen szerepet töltött be egy adott közösség életében és hogyan változott meg napjainkra? Népszerűségük és új értelmezésük megjelenik a popkultúrában és alakjuk olyan elemekkel is bővülhet, mint az identitásépítés, a női szerepek átértékelése és nem utolsó sorban a „szórakoztatás” (film, cirkuszi attrakció, balett, új narratívák).

A lény mongol (burját) morfológiájáról: Birtalan Ágnes: „Rossz madár” (muu šubuun) – a burját hiedelmek vámpírja. In: Czövek, Judit – Szulovszky, János (ed.): Közvetítő. Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság 2017. pp. 155−164. Internetes elérése: https://www.academia.edu/35883764/_Rossz_madár_muu_šubuun_a_burját_hiedelmek_vámpírja (2021.11.11.)