Előadások

A  Kőrösi Csoma Társaság által 2019. őszi félévében rendezett előadások:

November  19. Sudár Balázs: Magyar őstörténet-kutatás új utakon

Október 15. Balogh János Mátyás: Magyar táncosnők Egyiptomban az 1930-as években: sorsok, arcok, mozdulatok

Szeptember 24. Baski Imre: Folklórszövegtől a szótárig. Kérdések és megoldások Kúnos Ignác krími tatár szövegeinek a közzététele kapcsán

A  Kőrösi Csoma Társaság által 2019. tavaszi félévében rendezett előadások:

Január 15. Orosz Gergely: Drigum király és fiainak legendája

Február 19. Mecsi Beatrix: Szentből játékbaba? Daruma, a japán keljfeljancsi

Március 19. Bemutatkozik a Kádár László Mongolisztikai Kutatásért Alap:

  • Gecse Adrienn: Betekintés néhány női ötvös életébe
  • Éliás Boglárka Anna: 21. századi kihívások a mongol nomád pásztor számára
  • Tolnai Katalin: Mongólia a 10. században – madártávlatból

Április 16. Sipos János: Bartók nyomában török népek között

Május  7. Szombathy Zoltán: Szegmentált ágazatok: Rokonsági rendszerek és konfliktusok a közel-keleti nomád társadalmakban

Június 4. Schütz Ödön emléknap 2019

  • Beszámoló az ELTE BTK-n folyó kaukazológiai oktatásról
  • Zsigmond Benedek : Az indiai örménység nyelve az Azdarar tükrében
  • Armen Grigoryan : Egy évvel az örményországi bársonyos forradalom után: reformok és kihívások (angol nyelvű előadás)

A  Kőrösi Csoma Társaság által 2018. őszi félévében rendezett előadások:

Szeptember 25. Szilágyi Zsolt: A Khi-land projekt. Tájrégészeti kutatások a Kitan Birodalom északi határvidékén

Október 16. Kovács Nándor Erik:  Kérvényezés és jogorvoslat a 17. századi Oszmán Birodalomban. A panasz-jegyzőkönyvek tanulságai

November 13. Fröhlich Ida: A “szarvas démon” és a pészah

December 4. Babai Dániel és Avar Ákos: Árvaerdők és gazdaszellemek. Ahagyományos ökológiai tudás kutatása Mongóliában

A  Kőrösi Csoma Társaság által 2018. tavaszi félévében rendezett előadások:

Január 16. Dévényi Kinga: Kényszerválás az egyiptomi bíróságokon a 20‒21. században

Február 13. Somfai Kara Dávid és Sántha István: Almásy 150 projekt

Március 13. Varsányi Orsolya: A „másik” és „mi” a kilencedik századi arab keresztény vitairodalomban

Március 27.

  • Birtalan Ágnes és Zsigmond Benedek: Az ELTE BTK Mongol és Belső-ázsiai Tanszéken folyó kaukazológiai oktatás (beszámoló)
  • Zsigmond Benedek: Örmény nyelvek. Kísérlet az örménység által használt irodalmi és beszélt nyelvek áttekintésére
  • Levan Gigineishvili: Grúz bibliafordítások és Ioane Petrici

Április 10. Kelényi Béla: Magyar Buddhák

Május 15. Tisztújító közgyűlés, valamint Szombathy Zoltán előadása: Szultánok és tyúktojások: Egy szinkretikus iszlám szertartás Celebeszen

Május 29. Gerelyes Ibolya: Zsolnay Miklós oszmán kerámia-gyűjteménye

Itt következnek a Kőrösi Csoma Társaság által rendezett előadások meghívói a Társaság korai időszakából, illetve 1968-ban történt újraindulásától kezdódóen.

1924-1949

1968-1969

1970-1977

1978-1981

1982-1984

1985

1986-1989

1990-1991

1992

1993

1994

1995

2011

2012