Előadások

A Kőrösi Csoma Társaság által 2023-ban rendezett előadások


 • November 14. Fajcsák Györgyi: “Buddha nyomában”: Kelet-ázsiai buddhista szobrok magyarországi gyűjteményekben a 19-20. század fordulóján
 • Október 17. Szántó Péter Dániel: Az indiai buddhista homiletika és ami körülötte nincs
 • Szeptember 19. Bagi Judit: Óda az elefánthoz: Buddha tanításából ismert állati és növényi szimbólumok a Hopp-villa kertjéből (1.)
 • Június 13. Kósa Gábor: Viśvāmitra aszkézise: Indiai aszketikus gyakorlatok a kínai források alapján
 • Május 23. Iványi Tamás: Paradicsomi állapotok az iszlámban, avagy: Ami a feltámadás után következik
 • Április 18. Parti Gábor: A fűszerek nyelvének feltérképezése: korpusz alapú, filológiai tanulmány a fűszerek világáról
 • Március 21. Csirkés Ferenc: Török nyelv, irodalom és ideológia a szafavida-kori Iránban
 • Február 21. Pál Laura: „Kelettől Nyugatig, de szívesebben vissza”: A török posztmodern regény szerepértelmezési dilemmái
 • Február 7. Rottár Máté: Tárlatvezetés az MTA KIK Keleti Gyűjtemény által rendezett Ligeti Lajos emlékkiállításon
 • Január 17. Orosz Gergely: Kund dga’ chos legs rdo rje, Kőrösi Csoma Sándor tibeti tanítója

 • December 13. Ferenczi Roland: „A látnokokon kívül nem hódolsz senki másnak”: A korai Cēra királyság vallása az ótamil hősi költészet tükrében
 • November 22. Gergely Hanna: Elfelejtett eredet: iraki népszokások mágikus és animista elemei
 • Október 18. Ligeti Lajos emlékkonferencia
 • Szeptember 27. Szakál Anna, Szilágyi Zsolt, Somfai-Kara Dávid, Sántha István: Diószegi emlékülés
 • Június 14. Rábai-Decsi Dóra: Japán császári rituálék
 • Június 7. Sárközy Miklós: Ērânšahrtól Irakig – a mezopotámiai kultúrák iráni aspektusai
 • Május 31. Páll Zoltán: Az iszlám Kambodzsában: muszlim kisebbségi lét az ősök hagyományai és a transzregionális kapcsolatok hálójában
 • Május 17. Kovács Hajnalka: Alternatív valóságok, alternatív életek: (részben) hindu eredetű időutazás-narratívák Mīrzā ʿAbd al-Qādir Bēdil (1644–1720) perzsa nyelvű misztikus költeményeiben
 • Április 12.: Rottár Máté: A Ligeti-hagyaték az Akadémiai Könyvtár Keleti Gyűjteményében 1. rész – a hagyaték formai szempontból; 2. rész – a hagyaték tartalmi szempontból
 • Március 8. B. Szabó János – Sudár Balázs: Gyula népe: madzsgarok a 10. századi muszlim földrajzi irodalomban
 • Február 1. Dévényi Kinga: Tárlatvezetés a Goldziher Ignác emlékkiállításon (MTA)
 • Január 11. Takó Ferenc: „Nemzet” és „individuum” Maruyama Masao korai írásaiban

 • December 14: Birtalan Ágnes: „Vámpír ‒ rossz madár ‒ gwisin”. Hiedelemlények a mongol és koreai mitológiában és a popkultúrában
 • November 16: Dévényi Kinga: Goldziher Ignác, a tudós és az ember. Megemlékezés Goldziher Ignác halálának 100. évfordulóján.
 • Október 12. Sipos János: Aday kazak és mongóliai kazak népzene – magyar kapcsolatok
 • Szeptember 7. Günsberger Dóra: A pakisztáni nizári iszmáílita közösség: mindennapok, vallásgyakorlat és globalizáció
 • Június 1. Szivák Júlia: Istenek a képernyőn
 • Május 18. Laki Áron: Seh Siti Jenar, egy buddhista szúfi szent
 • Április 13. Sárközi Ildikó: Hagyomány és örökség Kínában: A kínai sibék családfaíró hagyományának örökségesítése
 • Március 16. Dezső Csaba: Út Dvīpāntarába. Egy elképzelt tengeri expedíció Ceylonból Laṅkāra
 • Február 16. Sárközy Miklós: Alamúttól Badakhsánig – újonnan felfedezett badakhsáni Szarguzast-i Szajjidná kéziratok és az iszmá’ílita tradíciók változásai
 • Január 12. Mestyán Ádám: Mezőgazdasági földek muszlim alapítványokban: esettanulmány a késő oszmán Egyiptomból, 1869

 • December 8. Péri Benedek: A „Maḫzan al-asrār” jelenség és Ḥaydar Ḫvārizmī „Maḫzan al-asrār” címen ismert elbeszélő költeménye
 • November 17. Birtalan Ágnes: Cyber sámánizmus Koreában és Mongóliában
 • November 3. Somfai Kara Dávid: Németh Gyula kaukázusi kutatásai (1910)
 • Október 20. Szombathy Zoltán: Mi Urunk, az Áldást Hozó: szentkultusz és muszlim népi vallásosság Celebeszen
 • Szeptember 22. Mecsi Beatrix: Egy különös múzeumi tárgycsoport: Az észak-koreai Anak 3-as sír festményeinek életnagyságú másolatai Magyarországon és a műfaj megjelenésének előzményei
 • Május 12. (közgyűlés) Sántha IstvánSomfai Kara Dávid: Baráthosi Balogh Benedek távol-keleti kutatásai (1908-1914) nyomában
 • Április 21. Rákos Attila: Az ojrát írásbeliség és az MTA Könyvtár Keleti Gyűjteményének ojrát kéziratai
 • Február 18. Ivanics Mária: Kazakok: egy nomád kipcsak nép útja a köztársaságig
 • Január 14. Dévényi Kinga: Élet a sivatagban: a pusztaityúk a középkori arab irodalomban

A Kőrösi Csoma Társaság által rendezett előadások meghívói a Társaság korai időszakából, illetve 1968-ban történt újraindulásától kezdődően