Előadások

A  Kőrösi Csoma Társaság által 2019. tavaszi félévében rendezett előadások:

Január 15: Orosz Gergely: Drigum király és fiainak legendája

Február 19: Mecsi Beatrix: Szentből játékbaba? Daruma, a japán keljfeljancsi

Március 19: Bemutatkozik a Kádár László Mongolisztikai Kutatásért Alap:

  • Gecse Adrienn: Betekintés néhány női ötvös életébe
  • Éliás Boglárka Anna: 21. századi kihívások a mongol nomád pásztor számára
  • Tolnai Katalin: Mongólia a 10. században – madártávlatból

Április 16: Sipos János: Bartók nyomában török népek között

Május  7: Szombathy Zoltán: Szegmentált ágazatok: Rokonsági rendszerek és konfliktusok a közel-keleti nomád társadalmakban

A  Kőrösi Csoma Társaság által 2018. őszi félévében rendezett előadások:

Szeptember 25: Szilágyi Zsolt: A Khi-land projekt. Tájrégészeti kutatások a Kitan Birodalom északi határvidékén

Október 16: Kovács Nándor Erik:  Kérvényezés és jogorvoslat a 17. századi Oszmán Birodalomban. A panasz-jegyzőkönyvek tanulságai

November 13: Fröhlich Ida: A “szarvas démon” és a pészah

December 4: Babai Dániel és Avar Ákos: Árvaerdők és gazdaszellemek. Ahagyományos ökológiai tudás kutatása Mongóliában

A  Kőrösi Csoma Társaság által 2018. tavaszi félévében rendezett előadások:

Január 16: Dévényi Kinga: Kényszerválás az egyiptomi bíróságokon a 20‒21. században

Február 13. Somfai Kara Dávid és Sántha István: Almásy 150 projekt

Március 13. Varsányi Orsolya: A „másik” és „mi” a kilencedik századi arab keresztény vitairodalomban

Március 27.

  • Birtalan Ágnes és Zsigmond Benedek: Az ELTE BTK Mongol és Belső-ázsiai Tanszéken folyó kaukazológiai oktatás (beszámoló)
  • Zsigmond Benedek: Örmény nyelvek. Kísérlet az örménység által használt irodalmi és beszélt nyelvek áttekintésére
  • Levan Gigineishvili: Grúz bibliafordítások és Ioane Petrici

Április 10. Kelényi Béla: Magyar Buddhák

Május 15. Tisztújító közgyűlés, valamint Szombathy Zoltán előadása: Szultánok és tyúktojások: Egy szinkretikus iszlám szertartás Celebeszen

Május 29. Gerelyes Ibolya: Zsolnay Miklós oszmán kerámia-gyűjteménye

Itt következnek a Kőrösi Csoma Társaság által rendezett előadások meghívói a Társaság korai időszakából, illetve 1968-ban történt újraindulásától kezdódóen.

1924-1949

1968-1969

1970-1977

1978-1981

1982-1984

1985

1986-1989

1990-1991

1992

1993

1994

1995

2011

2012