Keletkutatás 2023. ősz

Online elérhető Társaságunk folyóiratának 2023. őszi száma.

A tartalomból:

Kerényi Bálint: Nyugat-Szibéria mint magyar őshaza
Péri Benedek: A török nyelvű gazel a 15–16. században
Mátyás Anna Réka: „Tartós béke és változatlan barátság”: Kína és
az Osztrák–Magyar Monarchia diplomáciai kapcsolatairól
A Qing-dinasztia történeti vázlata (Qing shi gao) című történeti
mű alapján

Kovács Máté Gergő: Magyar építészek tervei a kora köztársaságkori
Izmirben

Dávid Géza: A Szerémi szandzsák bégjei a 16‒17. században
Duba Ernő–Fodor Gábor: Egy karrier Vámbéry Ármin árnyékában:
Elek Jónás, vagyis Ömer Ferídún kalandos élete

Kelényi Béla: A „lamaizmus” művészete két Csoma-centenárium
között

Fodor Pál: A köztársasági eszme Törökországban és Magyarországon
Sirin mama nyugati hadjárata, avagy egy istennő születésének csodás
története
(Magyar Zoltán)
In memoriam Cornell Hugh Fleischer (1950–2023) (Dávid Géza)