Cyber Sámánizmus Koreában és Mongóliában

Birtalan Ágnes online előadása

2020. november 17. 17:30

A „sámánizmus” kifejezés eredetileg egy olyan összefoglaló terminus, mely magába foglal különféle vallási kultuszokat, hagyományokat, rituális gyakorlatot, szinkretikus mitológiát, gazdag pantheont és sajátos tárgyi világot. Központi alakja a mediátor, aki közvetít az emberi világ és a szellemek, istenségek világa között. Ha ez utóbbi kritérium nem teljesül, akkor nem lehet sámánizmusról beszélni.

Koreában és Mongóliában létező, sőt társadalmilag igényelt jelenség a sámánizmus (kor. musok, mong. bȫ mörgöl), melynek megléte hozzátartozik az országimázshoz, és képviselője egy olyan ősi hagyománynak, mely századokon át túlélt számos viszontagságot, üldöztetést, tiltást és képes volt megújulni az újabb és újabb vallási és ideológiai rendszerek mellett. Korunk kihívása az információrobbanás, mely segítségével tértől és időtől függetlenül, bármikor, bárhol hatalmas adatmennyiség birtokába juthatunk. Azonban az információk elsődleges forrásává előlépett világháló közvetíthet hamis, helytelen, sőt ártalmas adatokat, melyek kellő kritikai érzék és tudás nélkül félrevezetnek.

Az előadás röviden ismerteti azt a hagyományt, melyet a különböző források alapján a sámánizmust egy korai állapotként lehet értelmezni és bemutat koreai, valamint mongol példákat a kitalált hagyomány és az internetes sámánizmus világából. Két példa az esettanulmányokból.

Korea: Az LG Internet létrehozta a „Cysha” nevű karaktert (elnevezése a „Cyber” és a „Shaman” szavak első szótagjának összevonása), egy tulajdonképpeni „kiborg sámán”-t azzal a feladattal, hogy a sámánok tevékenységéhez hasonlóan „netpolgároknak” ajánljon segítséget a problémáikra. A témát taglaló tanulmány: Kim, Seong-nae: Korean Shamanic Practice in Cyber Culture. In: Inter-Religio 46 (2005) pp. 3−20. https://nirc.nanzan-u.ac.jp/nfile/3459 (03.11.2020)

Mongólia: 2011-ben Dzsingisz kán szelleme megszólította Ajanga/Ajangat sámánasszonyt, közlése egyrészt természetvédelemi, másrészt a mongol hagyományőrzéshez kapcsolódó „szent parancsokat” tartalmazott. A szöveg megzenésített változata elérhető az alábbi linken: Mongol sámán-invokáció megzenésítése https://www.youtube.com/watch?v=ER1K90GuY7U (03.11.2020)