Online elérhető a Keletkutatás 2022. őszi száma

A tartalomból:

TANULMÁNYOK
Birtalan Ágnes: Ligeti Lajos és a Kőrösi Csoma Társaság
Rottár Máté: Ligeti Lajos hagyatéka az MTA Könyvtár és Információs
Központ Keleti Gyűjteményében

Csontos Sára: Ligeti Lajos és az utolsó harcsin fejedelem
Kápolnás Olivér: Ligeti Lajos: A mongol törzsi szervezet fejlődése
Pálfi Zoltán: Ligeti Lajos egyetemi tevékenysége a Horthy-korszakban
Ittzés Máté: Az óind körülírt perfectum grammatikalizációja
Ujvári Hedvig: Mein guter Vámbéry bácsi! Kedves Dori öcsém!
Theodor Herzl és Vámbéry Ármin levelezése

SZEMLE
Könyvek
„Erdélyi török szőnyegek” az Iparművészeti Múzeum 1914. évi
kiállításán és a források tükrében (Dávid Géza)
Krónika
In memoriam Molnár János (1938–2020) (Dávid Géza)