A rokon népeket képviselő első világháborús hadifoglyok által épített etnikus falvak Magyarországon

Seres István és Sántha István online (ZOOM) előadása

2024. június 11. 17:30

A tartalomból:

A magyar orientalisztika egyik jellegzetes vonása, hogy a magyar keletkutatók nem a másságot keresték a számításba jövő rokonnépekben, s amikor az őshaza után kutattak, hanem az azonosság jegyeit. Ennek a kutatási hagyománynak fontos terepei voltak azon első világháborús „orosz” hadifogolytáborok, melyekben a rokonnépek képviselői is jelen voltak. Ennek a kutatásnak állít emléket az előadás, különös tekintettel azokra az etnikus falvakra, melyeket a rokon népek képviselői építettek hadifogságuk során az érdeklődő magyar közönség számára.

Az előadók:

Seres István turkológus-mongolistát a történeti témák és az eposz mesélés hagyománya érdekeli elsődlegesen. PhD-fokozatot az ELTE Belső-ázsiai Tanszékén szerzett a mongol betyárokról írt dolgozata sikeres megvédésével. Független kutatóként hosszú évek, évtizedek óta, más témák mellett, a magyar keletkutatás történetével, turkológusok, mint Kúnos Ignác hagyatékának feldolgozásával foglalkozik.

Sántha István szociálantropológus, Szibéria és Belső-Ázsia kutatással foglalkozik a HUN-REN Bölcsészettudományi kutatóközpont munkatársaként. PHD dolgozatát a nyugati burjátok társadalom szerveződéséről írta egyéves terepkutatása alapján, melyet az ELTE Belső-ázsiai Tanszéken védett meg. Tudományos érdeklődése körébe tartozik a terepmunkán alapuló magyar keletkutatások eredményeinek, történetének értelmezése. A közelmúltban tagja volt egy nemzetközi projektnek, mely az úgynevezett etnikai show-k jelenségét kutatta és értelmezte kelet-európai kontextusban.