A fűszerek nyelvének feltérképezése: korpusz alapú, filológiai tanulmány a fűszerek világáról

Parti Gábor online előadása

2023. április 18. 17:30

Ez az előadás fűszerekről és neveikről szól, együttes terjedésükről, de legfőképp növény, anyag és szó kapcsolatáról.

Az előadás bizonyos fűszerek neveit mutatja be, és azt, hogy mit mesélnek el nekünk korai kereskedelemről, történelmi eseményekről, kulturális és nyelvi kölcsönhatásokról. A kutatás adott fűszerek neveit hasonlította össze angol, arab és kínai nyelven (amely nyelvek beszélői a fűszer-kereskedelem jeles képviselői voltak a különböző korokban), megvizsgálva a szavak – sok esetben vándorszók – terjedését, valamint különböző terminológiai variációkat, névadási stratégiákat.

Az előadás fókuszában tehát egyrészt a jövevényszavak, másrészt az anyanyelvi „nem-kölcsönzött” megoldások vannak, választ keresve az alábbi kérdésre: „Hogyan reagál egy nyelvi közösség, ha új, addig ismeretlen fűszerekkel találkozik”. Részletes bemutatásra kerül az adatgyűjtés mikéntje, a történeti korpuszok felhasználásának módja, és az, hogyan lehet vizsgálni a nevek és a kapcsolódó termékek globális terjedését, sok esetben az írott történelem előtti portékákkal/növényekkel kapcsolatban. A téma kognitív-nyelvészeti vonatkozásban is érdekes, hiszen a fűszerek különböző fizikai és kémiai tulajdonságai – mint színes, szagos, ízes és értékes kereskedelmi cikkek – kihatnak az elnevezésekre, és egy-egy kultúrába beágyazódva, mindennapi nyelvezetünkre is.

Parti Gábor jelenleg a Hong Kong Polytechnic University kelet-ázsiai nyelvészeti program doktori hallgatója, disszertációját 2023 januárjában védte meg. Hongkongban korpusznyelvészetet és számítógépes nyelvészetet tanul továbbra is, amelyek segítségével új, digitális technológiai módszereket próbál alkalmazni a bölcsészettudományban. Ezt megelőzően az ELTE-n arab filológia szakon (BA), koreai szakon (BA), valamint iszlám tanulmányok szakon (MA) végzett.

Fahéjfa Dioscorides De materia medica című művének 10. századi arab fordításából, Szamarkand, 1083. Universiteit Leiden, Or. 289, f. 9a. http://hdl.handle.net/1887.1/item:1578364