Mezőgazdasági földek muszlim alapítványokban: esettanulmány a késő oszmán Egyiptomból, 1869

Mestyán Ádám előadása

Az előadás ideje: 2021. január 12. 17:30

Az előadás Egyiptommal, mint “kedivátussal”, egy késő oszmán különleges tartománnyal foglalkozik. Azt szeretném bizonyítani, hogy a muszlim alapítványi mezőgazdasági földek hasznos jogi eszközök voltak a kedivátus kormányzatának fiskális modernizációjában. A kormányzók megadóztatták és elidegeníthetővé tették az ilyen földeket. Egy 1869-es alapítványi okirat (huddzsa vakfijja) részletes elemzésével bizonyítom ezt a tételt. Az okirat Hósjár asszony, Iszmáíl kedive anyjának alapítványát tanúsítja és részletes betekintést nyújt a korabeli földhivatali szabályozásba és a földbirtok tulajdonjogának dokumentációjába. Előadásomban az egyiptomi adminisztrációt a késő oszmán földjogi változások kontextusában mutatom be. Így a muszlim alapítványok a modernizációban általában játszott szerepéről folyó vitához is hozzájárulok.